O projektu

Digitální technologie jsou všude kolem nás a někdy je těžké najít rovnováhu v jejich používání. Týká se to dospělých i dětí. Přibližně 8 % českých 15letých školáků se potýká s nadměrným a nekontrolovaným užíváním internetu (Lukavská, Vacek & Gabrhelík, 2020). Málo se přitom ví, jak těmto potížím předcházet. Chceme se proto zaměřit na to, jak technologie používají menší děti, a všímat si vzorců, které mohou být rizikové vzhledem k rozvoji pozdějších problémů. Na projektu spolupracují odborníci z oblasti psychologie, nových médií a adiktologie (podívejte se na „Náš tým“). Projekt byl schválen Komisí pro etiku výzkumu Pedagogické fakulty UK.