Co by vás mohlo zajímat

Je vyplnění dotazníku anonymní?

Ano, nebudeme chtít znát Vaše jméno nebo jméno Vašeho dítěte. Na začátku vyplňování dotazníku budete požádáni o vytvoření vlastního anonymního kódu, pod kterým budete v rámci studie vystupovat. Nikdo nebude schopen přiřadit Váš kód/dotazník k Vaší osobě.

Proč se ptáte rodičů, a ne přímo dětí?

U menších dětí je často problematické získat přesné odpovědi, obzvláště na složitěji formulované otázky. Proto je běžnou praxí výzkumných studií získávat informace o dětském chování zprostředkovaně, nejčastěji právě od rodičů či opatrovníků.

Proč oslovujete právě rodiče žáků prvního až třetího ročníku?

O této věkové skupině se ví relativně nejméně ve vztahu k jejich užívání technologií. Výzkumy se totiž často zaměřují na používání technologií u malých dětí (0-5 let) nebo naopak u „náctiletých“ (od 13 let výše).

Může se průzkumu zúčastnit matka i otec?

Budeme velmi rádi, když dotazník vyplní matka i otec dítěte. Každý z nich totiž může mít na digitální technologie jiný pohled, může si také všímat na chování dítěte něčeho jiného. Jen prosíme, nevyplňujte dotazník společně, ale každý sám za sebe.

Můžeme vyplnit dotazník za více dětí?

Pokud máte v 1., 2. nebo 3.třídě více než jedno dítě, prosíme vyplňte dotazník za nejmladší z nich.

Proč jste mě oslovili prostřednictvím školy?

Je pro nás velmi důležité získat informace od rodičů s různým pohledem na digitální technologie, tj. chceme znát váš názor a zkušenosti, i když se o digitální technologie třeba sami příliš nezajímáte a ani je moc nepoužíváte. Proto je oslovování skrze školy mnohem hodnotnější než např. oslovování přes Facebook apod.

Co z toho budu mít?

Účast na výzkumu bohužel není nijak finančně (či jinak materiálně) odměňována. Rozhodně však Vaší účastí napomůžete k získání důležitých poznatků, na jejichž základě budou vznikat podpůrné programy prevence digitálních závislostí, z nichž může mít užitek i Vaše dítě/rodina.